Skip to content

Personvern

1 Behandling av personopplysninger i O.B.Wiik Tech Textiles AS

Denne personvernerklæringen gjelder O.B.Wiik Tech Textiles AS, org.nr. 02087935372 (heretter omtalt som «O.B.Wiik Tech Textiles AS» eller «vi»), og O.B.Wiik Tech Textiles ASs behandling av personopplysninger om sine kunder. Personvernerklæringen beskriver hvordan O.B.Wiik Tech Textiles AS samler inn og behandler personopplysninger, og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene. O.B.Wiik Tech Textiles AS er underlagt norsk lov og vil behandle dine personopplysninger i tråd med den til enhver tid gjeldende personvernlovgivning.

2 Den behandlingsansvarlige

Den behandlingsansvarlige er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke hjelpemidler som skal brukes.

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er O.B.Wiik Tech Textiles AS AS ved administrerende direktør. Den behandlingsansvarlige har det øverste ansvaret for å sikre at all behandling og håndtering av personopplysninger skjer i samsvar med gjeldende lovgivning.

Kontaktinformasjonen til O.B.Wiik Tech Textiles AS er:

Adresse: Industriveien 13, 2020 Skedsmokorset

E-post: tech@obwiik.no

Telefon: 64 83 55 00

Dersom du har spørsmål vedrørende vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte oss på oppgitt kontaktinformasjon.

3 Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn

Når du bruker vår nettside eller er i kontakt med oss ved å bestille våre produkter vil O.B.Wiik Tech Textiles AS behandle personopplysninger om deg. Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. O.B.Wiik Tech Textiles AS s behandling av personopplysninger forutsetter samtykke fra deg, eller annet rettslig grunnlag.

Vi samler inn følgende personopplysninger til formålelene angitt nedenfor:

 • Opplysninger samlet inn for å inngå og oppfylle avtalen: Ved kjøp av varer fra O.B.Wiik Tech Textiles AS registrer vi blant annet navn, telefonnummer, adresse, e-postadresse og eventuell betalingsinformasjon, hvilken type vare(r) eller tjeneste(r) du har kjøpt, når du kjøpte og eventuell utleveringsinformasjon.
  Vår administrasjon av salget: Ved kjøp, bestilling eller reservasjon av produkter vil vi også benytte dine personopplysninger for å følge opp salget internt i vår organisasjon. For å kunne gjennomføre vår leveranse til deg, vil vi også dele dine personopplysninger, herunder navn og adresse til utvalgte tredjeparter slik som leverandører, entreprenører og transportører.
  Grunnlaget for vår behandling av personopplysninger til de formål som er nevnt ovenfor er kjøpsavtalen med deg, og behandlingen anses i hovedsak å være nødvendig for å oppfylle våre forpliktelser i avtalen. For eventuelle krav som rettes mot oss vil vi også kunne samle inn dine personopplysninger i den grad det er nødvendig for å kunne oppfylle eller forsvare våre rettslige forpliktelser.
 • Kundeservice: Avhengig av hva henvendelsen gjelder og hvilken kanal du kontakter oss fra (telefon, e-post eller kontaktskjema), vil vi ha behov for å identifisere deg, hvilke(t) produkt(er) du har kjøpt, og for eksempel din adresse, ditt telefonnummer og eventuell e-postadresse. Vi vil behandle de personopplysninger vi trenger for å hjelpe deg, eksempelvis navn, kjøpshistorikk, kontaktinformasjon (e-post, telefonnummer). Vi har vurdert det slik at vi har en berettiget interesse i å behandle dine personopplysninger for å gi deg et mest mulig relevant og presist svar på dine spørsmål og at vår interesse i denne behandlingen veier tyngre enn ulempen for deg som tar kontakt og ønsker denne tjenesten.
 • Markedsføring: Vi sender ut markedsføring, nyhetsbrev og gir informasjon om vår virksomhet på e-post til deg dersom du har gitt oss ditt samtykke. Du kan når som helst trekke tilbake dette samtykket ved å kontakte O.B.Wiik Tech Textiles AS (se kontaktinformasjon i punkt 2).
 • Etablering av brukerkonto: Du har anledning til å opprette en kundekonto på vår nettside, hvor du kan gjennomføre kjøp over nettet. Transaksjonene du har foretatt vil være tilgjengelig på «Min side». Formålet med dette er å gjøre deg som kunde i stand til å spore dine leveranser, avbryte eller angre kjøp. Du vil kunne få utlevert dine data igjennom samme løsning samt mulighet til å slette kjøpshistorikk og din konto hos O.B.Wiik Tech Textiles AS .
 • Administrasjon av brukerkonto: Vi har tilgang til din brukerprofil for å kunne administrere dine kontaktopplysninger, transaksjoner og eventuelt samtykke som du har gitt til å motta vårt nyhetsbrev eller lignende.
  Behandlingsgrunnlaget for etablering av brukerkonto skjer på grunnlag av samtykke som du har gitt.
 • Vi benytter informasjonskapsler (cookies) for å tilegne oss informasjon om bruk av våre nettsider. Du kan lese mer om cookies og hvilke cookies vi benytter her.
  Vi behandler slike personopplysninger på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at det er nødvendig for oss å gjøre dette slik at vi kan tilpasse nettsiden til våre brukere.

4 Utlevering av personopplysninger til tredjeparter

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller dersom det foreligger et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

For å kunne gjennomføre vår leveranse til deg, vil vi dele dine personopplysninger, herunder navn og adresse, til utvalgte tredjeparter slik som leverandører, entreprenører og transportører.

O.B.Wiik Tech Textiles AS bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I disse tilfellene har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen. O.B.Wiik Tech Textiles AS vil sørge for at tredjeparter som behandler personopplysninger på vegne av O.B.Wiik Tech Textiles AS iverksetter nødvendige tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte personopplysninger.

5 Hvordan opplysningene sikres

O.B.Wiik Tech Textiles AS strever etter å beskytte dine personlige data ved å opprettholde tekniske og organisatoriske tiltak. Kun O.B.Wiik Tech Textiles AS eller våre leverandørers ansatte som trenger tilgang til opplysningene for en bestemt oppgave, vil få tilgang til dine personlige opplysninger.

Personopplysninger som vi behandler vil først og fremst skje innenfor EU/EØS-området. Dersom personopplysninger blir overfør til eller behandlet i et land utenfor EU/EØS vil O.B.Wiik Tech Textiles AS sørge for en lovlig behandling av opplysningene, med tekniske og organisatoriske tiltak som sikrer at informasjonen håndteres forsvarlig med et tilstrekkelig beskyttelsesnivå slik som tilbys i EU/EØS.

6 Lagringstid

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for.

Dersom vi behandler personopplysninger på grunnlag av ditt samtykke vil disse opplysningene bli slettet dersom du trekker dette samtykket.

Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt. Plikter som følge av avtaleforholdet kan for eksempel være bokføringsplikt etter bokføringsloven eller lagringsplikt etter hvitvaskingsloven.

7 Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

O.B.Wiik Tech Textiles AS verdsetter dine tilbakemeldinger. Her kan du se hvilke rettigheter du til enhver tid har og som du kan gjøre gjeldende ved å ta kontakt med oss:

 • Trekke samtykke tilbake: Dersom du har gitt samtykke til å motta nyhetsbrev fra oss, kan du når som helst trekke dette samtykket tilbake. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å gå inn på våre nettsider eller ta kontakt med oss.
 • Be om innsyn: Du har rett til innsyn i hvilke personopplysninger vi har registrert om deg.
 • Be om retting eller sletting: Du kan også be oss om å rette feilaktige opplysninger vi har om deg eller be oss om å slette personopplysninger. Vi vil så langt som mulig imøtekomme en forespørsel om å slette personopplysninger, men vi kan ikke gjøre dette dersom det er tungtveiende grunner for ikke å slette, for eksempel at vi må lagre opplysningene av dokumentasjonshensyn. Mange opplysninger kan du slette selv. Du kan for eksempel når som helst slette din profil hos oss.
 • Dataportabilitet: Du kan be om dataportabilitet blant annet for personopplysninger du selv har gitt i medhold av samtykke eller som har vært nødvendig for inngåelse av kjøpsavtalen.
 • Be om å begrense behandlingen og protestere mot deler av behandlingen.

For å ta i bruk dine rettigheter kan du ta kontakt med oss via e-post eller vanlig post (se kontaktinformasjon i punkt 2). Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Du kan lese mer om dine rettigheter ved å gå inn på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no (https://www.datatilsynet.no/).

8 Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.

Du finner informasjon om hvordan du kan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: https://www.datatilsynet.no/om-datatilsynet/kontakt-oss/hvordan-kan-jeg-klage-til-datatilsynet/

9 Endringer

Dersom det skulle skje endringer i våre tjenester eller i regelverket om behandling av personopplysninger kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene.