Skip to content

Om oss

Fra lettpresenninger og stillasinndekking til komplekse, skreddersydde bestillinger - O.B.Wiik Tech Textiles har det dekket.

O.B.Wiik Tech Textiles er en undergruppe av O.B.Wiik som ble grunnlagt i 1912, og er en ledende leverandør av tech tekstiler.

O.B.Wiik har omfattende erfaring med presenninger og tekniske tekstilløsninger, som et resultat av vårt bransjeledende arbeid med plasthaller. Våre standardprodukter kommer i et bredt utvalg av tykkelser, dimensjoner og design. Vi tilbyr også skreddersydde løsninger designet for å møte dine konkrete behov.

Vi er kjent i hele Norden for høy kvalitet og tilpassede løsninger. Vi har salgskontorer i Stavanger, Bergen og Trondheim i Norge, samt datterselskaper i Sverige og Danmark. Hovedkontoret vårt ligger i Oslo, Norge. Totalt sett har O.B.Wiik over 100 ansatte og en årlig omsetning på 500 millioner norske kroner.

O.B.Wiik Tech Textiles er stolt av å være en del av Zurhaar AS, et industri-, entreprenør- og eiendomkonsern med over 420 ansatte og 170 000m² næringseiendom globalt.

Miljø

O.B.Wiik Tech Textiles erkjenner at vår virksomhet har påvirkning på ytre miljø, gjennom egen virksomhet, samt indirekte via våre kunder og leverandører. Derfor tar vi i O.B.Wiik Tech Textiles et ansvar for vår miljøpåvirkning som skal være forpliktende for virksomheten og integreres i den daglige driften. Vi ønsker å være en tydelig bidragsyter til gode løsninger i miljøarbeidet innen vår bransje.

O.B.Wiik Tech Textiles har et effektivt miljøstyringssystem og er sertifisert som Miljøfyrtårn. Dette innebærer en forpliktelse til kontinuerlig forbedring av miljøforholdene og vårt CO2 utslipp, og til å overholde myndighetskravene og de krav som O.B.Wiik Tech Textiles har pålagt seg selv. Vi gjør aktive valg som gir våre produkter en lang levetid. Vi fokuserer på å redusere O.B.Wiik Tech Textiles miljøbelastning og spesielt på forhold knyttet til avfall og energibruk, samt å benytte en høy grad av miljøvennlige produkter i vår produksjon. Vi skal aktivt påvirke våre kunder, samarbeidspartnere og leverandører til å foreta handlinger og valg som fremmer miljøarbeidet.

Alle i O.B.Wiik Tech Textiles er forpliktet av miljøpolicyen. Alle enheter i konsernet vurderer sitt forhold til og påvirkning på miljøet, og inkludere miljøforhold i alle styrende dokumenter der dette er relevant. Det innebærer også at miljø og klimaspørsmål vektlegges i forretnings- og tjenesteutviklingen.

O.B.Wiik Tech Textiles er medlem i Renas og Grønt Punkt Norge, og deltar dermed aktivt for å sikre innsamling og gjenvinning av elektrisk/elektronisk avfall og emballasje.

Ønsker du å se vårt miljøregnskap? Ta kontakt med oss.

Noen spørsmål?

Fyll ut dette skjemaet, send oss en mail eller ring oss, så vil vi i O.B.Wiik Tech Textiles hjelpe med å finne den beste løsningen for deg

64 83 55 00
tech@obwiik.no